Informacja - GK.6140.2.2013

 
Zgodnie z art.11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003rNr 106, poz.1002 z późn. zm.), Wójt Gminy Jeżowe przedstawia organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżowe na 2013 rok.
  1. Informacja

  2. Projekt uchwały

Poprawiony (czwartek, 31 stycznia 2013 10:11)