Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia o wydaniu decyzji nr. GK.6733.4.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Groble - Gmina Jeżowe na działkach nr ewid. 1283/22, 1293/23, 1283/24, 1283/25, 1283/26, 1268, 1270, 1272, 1283/27, 1283/28, 1283/29, 1283/30, 1283/31, 1283/32, 1283/33, 1283/34, 1283/35, 1283/36, 1283/20, 1283/10, 1283/9, 1283/8 i 1283/7 położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe.
  1. Ogłoszenie