Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Jeżowe przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego, na okres do  trzech lat dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększać swoje gospodarstwa rolne, mających zamieszkanie w gminie Jeżowe.
  1. Ogłoszenie