Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości  położonych na terenie gminy Jeżowe. Działając na podstawie art. 12 pkt.8 lit a, art. 18 ust.2 pkt.9 lit a  i pkt 19 lit. a  oraz art. 37 ust.4,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września   2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004 r.).
  1. Ogłoszenie