Obwieszczenie - GK.6733.1.2013

Na wniosek "MIKROTEL" 35-030 Rzeszów ul. Fircowskiego 1, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa linii napowietrznej średniego napięcia Nisko-Kameralne odg. Cholewiana Góra oraz stacji transformatorowej Cholewiana Góra".
  1. Obwieszczenie