Obwieszczenie - GK.6733.5.2013

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na "Przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości 1500 m3 na dobę w miejscowości Jeżowe, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 5165/2, 5168/2 i 5169/4, gmina Jeżowe.
  1. Obwieszczenie