Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - RIG.6220.1.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

  1. Obwieszczenie