Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe Podgórze

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: położonej w Jeżowem, sołectwo Jeżowe Podgórze oznaczonej numerem ewidencyjnym: - 4147/4 o pow. 0,0389 ha.
  1. Ogłoszenie

Poprawiony (czwartek, 18 kwietnia 2013 19:41)