Obwieszczenie o wydaniu decyzji - GK.6733.6.2013

W dniu 30.04.2013 r. została wydana decyzja Nr. GK.6733.6.2013 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn,,budowa linii napowietrznej średniego napięcia Nisko-Kameralne odgałęzienie Cholewiana Góra oraz stacji transformatorowej Cholewiana Góra” na działkach nr ewid.


1921/3, 2071, 2069, 2068, 2066, 2064, 2065, 2060, 2059, 1922, 1938, 1939, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1946/1, 1945, 1943, 1916, 1915, 1906, 1900, 1899, 1898, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888/1, 1888/2, 1887, 1886, 1883, 1882, 1877, 1876, 1875, 1872, 1870, 1838/1, 1837, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831/2, 1831/1, 1830, 1829, 1711, 1521/1, 1520, 1519, 1518/1, 1517, 1418, 1541, 1540, 1543, 1546/1, 1547, 1548, 1550, 1551, 1553, 1554, 1379, 1378, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372/2, 1372/1, 1371, 1370, 1383, 696, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 733, 732, 734, 663, 662, 598, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 516, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 557, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 573/2, 574, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 205, 60, 132, 136/1, 135, 139, 140, 141, 154, 156, 167, 166, 165 w miejscowości Cholewiana Góra, gm. Jeżowe
oraz na działkach  nr ewid. 808/2, 811/2, 812/3, 816/2, 820/2, 821/3, 1140, 821/1, 821/2, 825/1, 827/1, 828/1, 837/1, 841/1, 842/1, 847/1, 849/1, 854/1, 857/1, 868/1, 870, 874/1, 877/1, 888/1, 894/1, 438/1, 892, 993, 898, 899, 905, 906, 910, 912, 916, 928, 929, 930, 931, 934, 939, 945, 946, 948, 949, 952, 914 w miejscowości Jata gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie