Ogłoszenie o przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego

Ogłoszenie o przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego o przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę  mieszkaniową położonych we wsi Groble.

  1. Ogłoszenie