Obwieszczenie WOOŚ.4200.11.2013.AH-4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek".
  1. Obwieszczenie