Obwieszczenie WOOŚ.4200.11.2013.AH-19

Dostęp do dokumentów dotyczących przedsięwzięcia pn."Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego", przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie możliwy w budynku Urzędu Gminy Jeżowe od dnia 3 lipca.

  1. Obwieszczenie

Poprawiony (środa, 03 lipca 2013 12:29)