Zawiadomienie GK.6220.9.2013

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżowe, w miejscowości Krzywdy, w miejscowości Zaborczyny, gm. Jeżowe oraz w miejscowości Łętownia gm. Nowa Sarzyna.

  1. Zawiadomienie