Obwieszczenie - GK.6220.2.1.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr: GK.6220.2.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżowe, Krzywdy, Zaborczyny, gm. Jeżowe oraz w miejscowości Łętownia gm. Nowa Sarzyna.

  1. Obwieszczenie