Obwieszczenie - WOOŚ.4200.11.2013.AH-55

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - wezwanie Inwestora do uzupełnienia raportu  o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (dotyczy przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego - Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 0+000 do km 51+655 dla wariantu przebiegu trasy WS 9 ".

  1. Obwieszczenie