Obwieszczenie - GK.6220.1.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn."Odbudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 1112/1, 1112/2, 7169, 7204 i 7205 w km 0+ 000,00 ÷ 2 + 000,0 w miejscowości Jata, gm. Jeżowe, powiat niżański województwo podkarpackie.

  1. Obwieszczenie