Obwieszczenie GK.6733.3.2013

Podaj się do publicznej wiadomości, że w dniu 02.10.2013r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin Oddział Rzeszów, ul. 8-go marca 8, 35-065 Rzeszów, Pełnomocnik P. Paweł Kowalczuk zam. Parczówek 47A, 26-307 Białaczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; Budowa linii 15 kV -Rudnik: Połączenie linii Sokołów -Rudnik odg. Łętownia Las z linią Siedlanka -Rudnik i linią Rudnik-Sarzyna-Sokołów” na działkach nr ewid. 753/2, 755/1, 756/1, 757/1, 758/1, 760/1, 761/1, 762/1, 763, 764/1, 764/2, 765/1, 766/1, 767, 768/1, 774, 777/5, 778 780/2, 781/5, 782, 783, 782/1, 787, 788/1, 789/1, 790/1, 791/1, 830/3, 830/4, 837/3, 872, 920/1, 921/1, 922, 923/1, 924/1, 925/1, 926/4, 927/1, 1348/1, 1389, 1390, 1404, 1408/1, 1418, 1422, 1786, 676, 770, 772, 775/2, 776/4, 777/7, 826/3, 827/1, 919/1, 930/1, 932/2, 1385, 1388, 832, 1916, 786/1, położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe, na działkach nr. ewid. 272, 274, 278, 281/1, 283, 284, 296/1, 297/1, 280/1, 270/1,298/1,300 położonych w miejscowości Krzywdy, gm. Jeżowe.
na działkach nr ewid. 845/10, 845/28, 507/5, 507/18, 137, 590, 800, 677, 164, 167, 587, 586, 585, 584, 169, 165, 162, 161, 131/3, 170, 173, 176, 166, 171, 591, 845/11, 845/44, 845/51, 512, 507/4, 845/35, położonych w miejscowości Łętownia, gm. Nowa Sarzyna.

  1. Obwieszczenie

Poprawiony (czwartek, 10 października 2013 13:46)