Obwieszczenie GK.6220.3.2013

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.10.2013 roku decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia pn; ,,Odbudowa drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1112/1, 1112/2, 7169, 7204 i 7205 w km 0+000,00÷2+000,00 w miejscowości Jata gm. Jeżowe, powiat niżański, województwo podkarpackie .

  1. Obwieszczenie