Obwieszczenie GK.6733.13.2013

W toku postępowania administracyjnego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji pn,, budowa linii 15kV-Rudnik:Połączenie linii Sokołów-Rudnik

 

odg. Łętownia Las z linią Siedlanka - Rudnik i linią Rudnik-Sarzyna-Sokołów” w miejscowościach Groble i Krzywdy, gmina Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski na działkach:
 miejscowość Groble: nr ewid. 753/2, 755/1, 756/1, 757/1, 758/1, 760/1, 761/1, 762/1, 763, 764/1, 764/2, 765/1, 766/1, 767, 768/1, 774, 777/5, 778, 780/2, 781/5, 782, 783, 784/1, 787, 788/1, 789/1, 790/1, 791/1, 830/3, 830/4, 837/3, 872, 920/1, 921/1, 922, 923/1, 924/1, 925/1,926/4, 927/1, 1348/1, 1389, 1390, 1404, 1408/1, 1418, 1422, 1786, 676,770,772,775/2, 776/4, 777/7, 826/3, 827/1, 919/1, 930/1, 932/2,1385, 1388, 832, 1916, 786/1, obręb ewidencyjny 0005-Groble
miejscowość Krzywdy: nr ewid. 272, 274,278, 281/1, 283, 284, 296/1, 297/1, 280/1, 271, 298/1, 300 obręb ewidencyjny nr 0004-Krzywdy
miejscowość Łętownia : nr ewid. 845/10, 507/18,137, 590, 677, 164, 167, 587, 586, 585, 584,169, 165, 162,161, 131/3, 170, 173, 176, 166, 171, 591, 845/11, 512 w obrębie Łętownia, jednostka ewidencyjna 180805-5 Nowa Sarzyna - Obszar Wiejski.

 

  1. Obwieszczenie