Obwieszczenie GK.6733.16.2013

W toku postępowania administracyjnego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji pn:,,budowa  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżowe, Krzywdy i Zaborczyny, gmina Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski” na działkach:

miejscowość Jeżowe: nr ewid. 3733/3 , jednostka ewidencyjna 181203-2 w obrębie nr 0009 Jeżowe
miejscowość Krzywdy: nrewid.27/6, 27/7,27/8, 36/5, 36/4, 39/5, 59, 125, 126/1, 126/2,135,
136, 137, 141,142, 144, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7,154/8, 178, 179, 187/1, 417, 418, 554, 562/1, 578/1, 604, 614/2, 614/3,628, 629, 919, 920,922, 923, 924, 925, jednostka ewidencyjna181203-2 Jeżowe, obręb nr 0004 Krzywdy
miejscowość Zaborczyny: nr ewid.4743/1, 4747, 4751/4, 4751/3, 4779/4, 4782, 4808/1, 4811, 4812, 4820, 4822, 4840/6, 4884, 4887/1, 4887/2, 4888, 4889, jednostka ewidencyjna 181203-2, obręb nr 0009 Jeżowe
miejscowość Łętownia: nr ewid.189/2, 198, 315/1, 315/3, 316/2, 347, 354, 355, 364, 365/1, 365/2, 3334 w obrębie Łętownia, jednostka ewidencyjna 180805-5 Nowa Sarzyna-Obszar Wiejski.

 

  1. Obwieszczenie

Poprawiony (czwartek, 09 stycznia 2014 10:45)