Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji GK.6733.16.2013

Przedłuża się termin wydania decyzji celu publicznego dla zadania pn."budowa linii 15 kv - Rudnik: połączenie linii Sokołów - Rudnik odg. Łętownia Las z linią Siedlanka - Rudnik i linią Rudnik - Sarzyna - Sokołów".

  1. Obwieszczenie