Obwieszczenie GK.6730.2.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego nadziałce nr ewid. 159/3 położonej w miejscowości Jeżowe, gm.Jeżowe.

  1. Obwieszczenie