Obiweszczenie GK.6733.7.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jeżowe - wydano decyzję nr GK.6733.7.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowosci Jeżowe, Krzywdy, Zaborczyny, gmina Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat Leżajski.

  1. Obwieszczenie