Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2014.AW-2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochowcach", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego odziaływaniana środowisko.

  1. Obwieszczenie