Obwieszczenie I-X.7820.1.6.2013

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania nr I-X.7820.1.6.2013 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Kopki w km 25+875 z drogą powiatową nr 1082R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".

  1. Obwieszczenie