Obwieszczenie - wydanie decyzji o warunkach zabudowy - GK.6730.5.2014

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczo garażowego, na działce nr ewid. 159/3 położonej w obrębie inwestycyjnym Jeżowe, gmina Jeżowe.

 

  1. Obwieszczenie