Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - GK.6220.1.2014 - Kowale

Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urządzeń Wodnych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia pn." Udrożnienie rzeki Kowale poprzez odmulenie".

  1. Zawiadomienie