Obwieszczenie o wydaniu decyzji - I-IX-7820-1-6-2013

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki".

 

  1. Obwieszczenie