Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy działki nr ewid. 159/3 położonej w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.

  1. Obwieszczenie