Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.4200.11.2013.AH-162

Obwieszcz-dot-przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 0+000 do...

  1. Obwieszczenie