Obwieszczenie w sprawie zadania pn."Udrożnienie rzeki Kowale poprzez odmulenie w km 0+000-7+784 gmina Jeżowe"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

  1. Obwieszczenie
  2. Postanowienie
  3. Przedłużenie terminu