Obwieszczenie w sprawie zadania pn.,,Udrożnienie rzeki Okolisko poprzez odmulenie w km 0+000-8+241 gmina Jeżowe"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

  1. Obwieszczenie
  2. Postanowienie
  3. Przedłużenie terminu

Poprawiony (wtorek, 03 czerwca 2014 08:48)