Start Komunikaty Obwieszczenie w sprawie zadania pn.,,Udrożnienie rzeki Jeżówka poprzez odmulenie w km 0+000-11+289 gmina Jeżowe"

Obwieszczenie w sprawie zadania pn.,,Udrożnienie rzeki Jeżówka poprzez odmulenie w km 0+000-11+289 gmina Jeżowe"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

  1. Obwieszczenie
  2. Postanowienie
  3. Przedłużenie terminu
 
Powiaty