Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Konserwacja - rzeka Filipka w km 0+000 - 3 +785"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Konserwacja - rzeka Filipka w km 0+000 - 3 +785".

 

  1. Obwieszczenie