Informacja Wójta Gminy Jeżowe o przyznaniu dotacji dla klubów spotowych z terenu Gminy Jeżowe na rok 2014

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów spotowych na rok 2014