Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji środowiskowej

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeżowe.