Start Komunikaty

Komunikaty

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.4200.11.2013.AH-162

Obwieszcz-dot-przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 0+000 do...

Więcej…

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy działki nr ewid. 159/3 położonej w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.

Więcej…

 

Obwieszczenie - WNP.6320.18.4.2014.AP-1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Więcej…

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - I-IX-7820-1-6-2013

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki".

Więcej…

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - GK.6220.1.2014 - Jeżówka

Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urządzeń Wodnych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia pn." Udrożnienie rzeki Jeżówka poprzez odmulenie".

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty