Start Komunikaty

Komunikaty

Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 1264/2, 1283/22, 1283/20, 1283/3, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 1283/7, 1283/8, 1283/9, 1283/10, 1283/11, 1283/12, 1283/13, 1283/14, 1283/15, 1283/16, 1283/17, 1283/18, 1283/19 położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe. 

Więcej…

 

Obwieszczenie

W dniu 25.05.2012 r. - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa napowietrznej stacji transormatorowej STSR 20/400 i nawiązania linii NN do istniejacej sieci NN na działkach nr ewid. 1418, 1516, i 1541 położonych w miejscowości Cholewiana Góra, gmina Jeżowe.

Więcej…

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jeżowe o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla zadania pn." budowa napowietrznej stacji transformatorowej w miejscowości Cholewiana Góra".
 

Poprawiony (wtorek, 12 czerwca 2012 11:31)

Więcej…

 

Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy dla zadania pn. "budowa linii napowietrznej oraz stacji transformatorowej w miejscowości Cholewiana Góra".

Poprawiony (wtorek, 12 czerwca 2012 11:34)

Więcej…

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

 
Wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o możliwości zapoznania się z jego treścią.
 

Poprawiony (wtorek, 12 czerwca 2012 11:37)

Więcej…

 
Powiaty