Start Komunikaty

Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - GK.6220.1.2014 - Kowale

Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urządzeń Wodnych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia pn." Udrożnienie rzeki Kowale poprzez odmulenie".

Więcej…

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - GK.6220.1.2014 - Okolisko

Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urządzeń Wodnych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia pn." Udrożnienie rzeki Okolisko poprzez odmulenie".

Więcej…

 

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WOOŚ.4200.11.2013.AH-103 oraz WOOŚ.4200.11.2013.AH-104

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska:

  1. WOOŚ.4200.11.2013.AH-103
  2. WOOŚ.4200.11.2013.AH-104

Poprawiony (poniedziałek, 10 marca 2014 14:29)

 

Obwieszczenie - wydanie decyzji o warunkach zabudowy - GK.6730.5.2014

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczo garażowego, na działce nr ewid. 159/3 położonej w obrębie inwestycyjnym Jeżowe, gmina Jeżowe.

 

Więcej…

 

Informacja Wójta Gminy Jeżowe o przyznaniu dotacji dla klubów spotowych z terenu Gminy Jeżowe na rok 2014

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów spotowych na rok 2014

 
Więcej artykułów…
Powiaty