Start Komunikaty

Komunikaty

Składanie wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jeżowe.

Więcej…

 

Obiweszczenie GK.6733.7.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jeżowe - wydano decyzję nr GK.6733.7.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowosci Jeżowe, Krzywdy, Zaborczyny, gmina Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat Leżajski.

Więcej…

 

Obwieszczenie GK.6730.2.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego nadziałce nr ewid. 159/3 położonej w miejscowości Jeżowe, gm.Jeżowe.

Więcej…

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z inwestycją pn."Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jezowe".

Poprawiony (poniedziałek, 13 stycznia 2014 09:14)

Więcej…

 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji GK.6733.16.2013

Przedłuża się termin wydania decyzji celu publicznego dla zadania pn."budowa linii 15 kv - Rudnik: połączenie linii Sokołów - Rudnik odg. Łętownia Las z linią Siedlanka - Rudnik i linią Rudnik - Sarzyna - Sokołów".

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty