Start Komunikaty

Komunikaty

Obwieszczenie GK.6733.16.2013

W toku postępowania administracyjnego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji pn:,,budowa  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżowe, Krzywdy i Zaborczyny, gmina Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski” na działkach:

Poprawiony (czwartek, 09 stycznia 2014 10:45)

Więcej…

 

Obwieszczenie GK.6733.13.2013

W toku postępowania administracyjnego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji pn,, budowa linii 15kV-Rudnik:Połączenie linii Sokołów-Rudnik

 

Więcej…

 

Obwieszczenie GK.6733.10.2013

Na podstawie art. 49, art.36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 98, poz.1071 ze zmianami)w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 37 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź..zm.) przedłuża się termin załatwienia sprawy do 31 grudnia 2013 roku dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn; Budowa linii 15 kV -Rudnik: Połączenie linii Sokołów -Rudnik odg. Łętownia Las z linią Siedlanka -Rudnik i linią Rudnik-Sarzyna-Sokołów” na działkach nr ewid. 753/2, 755/1, 756/1, 757/1, 758/1, 760/1, 761/1, 762/1, 763, 764/1, 764/2, 765/1, 766/1, 767, 768/1, 774, 777/5, 778 780/2, 781/5, 782, 783, 782/1, 787, 788/1, 789/1, 790/1, 791/1, 830/3, 830/4, 837/3, 872, 920/1, 921/1, 922, 923/1, 924/1, 925/1, 926/4, 927/1, 1348/1, 1389, 1390, 1404, 1408/1, 1418, 1422, 1786, 676, 770, 772, 775/2, 776/4, 777/7, 826/3, 827/1, 919/1, 930/1, 932/2, 1385, 1388, 832, 1916, 786/1, położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe,

na działkach nr. ewid. 272, 274, 278, 281/1, 283, 284, 296/1, 297/1, 280/1, 270/1,298/1,300 położonych w miejscowości Krzywdy, gm. Jeżowe.
na działkach nr ewid. 845/10, 845/28, 507/5, 507/18, 137, 590, 800, 677, 164, 167, 587, 586, 585, 584, 169, 165, 162, 161, 131/3, 170, 173, 176, 166, 171, 591, 845/11, 845/44, 845/51, 512, 507/4, 845/35, położonych w miejscowości Łętownia, gm. Nowa Sarzyna.

 

Więcej…

 

Obwieszenie GK.6733.15.2013

Na podstawie art. 49, art.36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 98, poz.1071 ze zmianami)w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 37 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź..zm.) przedłuża się termin załatwienia sprawy do 31 grudnia 2013 roku dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżowe, Krzywdy i Zaborczyny, gm. Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gm. Nowa Sarzyna, powiat leżajski” na działkach: miejscowość Jeżowe: nr ewid. 3733/3, miejscowość Krzywdy: nr ewid. 27/6, 27/7, 27/8, 36/5, 36/4, 39/5, 59, 125, 126/1, 126/2, 135, 136, 137, 141, 142, 144, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 178, 179, 187/1, 417, 418, 554, 562/1, 578/1, 604, 614/2, 614/3, 628, 629, 919, 920, 922, 923, 924, 925, miejscowość Zaborczyny: nr ewid. 4743/1, 4747, 4751/4, 4751/3, 4779/4, 4782, 4808/1, 4811, 4812, 4820, 4822, 4840/6, 4884, 4887/1, 4887/2, 4888, 4889, miejscowość Łętownia: nr ewid. 189/2, 198, 315/1, 315/3, 316/2, 347, 354, 355, 364, 365/1, 365/2, 3334.

Więcej…

 

Rozbudowa drogi nr 861

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego - "Rozbudowa drogi nr 861".

Materiały do pobrania

Poprawiony (piątek, 25 października 2013 07:23)

 
Więcej artykułów…
Powiaty