Start Komunikaty

Komunikaty

Obwieszczenie GK.6220.3.2013

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.10.2013 roku decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia pn; ,,Odbudowa drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1112/1, 1112/2, 7169, 7204 i 7205 w km 0+000,00÷2+000,00 w miejscowości Jata gm. Jeżowe, powiat niżański, województwo podkarpackie .

Więcej…

 

Obwieszczenie GK.6733.3.2013

Podaj się do publicznej wiadomości, że w dniu 02.10.2013r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin Oddział Rzeszów, ul. 8-go marca 8, 35-065 Rzeszów, Pełnomocnik P. Paweł Kowalczuk zam. Parczówek 47A, 26-307 Białaczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; Budowa linii 15 kV -Rudnik: Połączenie linii Sokołów -Rudnik odg. Łętownia Las z linią Siedlanka -Rudnik i linią Rudnik-Sarzyna-Sokołów” na działkach nr ewid. 753/2, 755/1, 756/1, 757/1, 758/1, 760/1, 761/1, 762/1, 763, 764/1, 764/2, 765/1, 766/1, 767, 768/1, 774, 777/5, 778 780/2, 781/5, 782, 783, 782/1, 787, 788/1, 789/1, 790/1, 791/1, 830/3, 830/4, 837/3, 872, 920/1, 921/1, 922, 923/1, 924/1, 925/1, 926/4, 927/1, 1348/1, 1389, 1390, 1404, 1408/1, 1418, 1422, 1786, 676, 770, 772, 775/2, 776/4, 777/7, 826/3, 827/1, 919/1, 930/1, 932/2, 1385, 1388, 832, 1916, 786/1, położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe, na działkach nr. ewid. 272, 274, 278, 281/1, 283, 284, 296/1, 297/1, 280/1, 270/1,298/1,300 położonych w miejscowości Krzywdy, gm. Jeżowe.
na działkach nr ewid. 845/10, 845/28, 507/5, 507/18, 137, 590, 800, 677, 164, 167, 587, 586, 585, 584, 169, 165, 162, 161, 131/3, 170, 173, 176, 166, 171, 591, 845/11, 845/44, 845/51, 512, 507/4, 845/35, położonych w miejscowości Łętownia, gm. Nowa Sarzyna.

Poprawiony (czwartek, 10 października 2013 13:46)

Więcej…

 

Obwieszczenie - GK.6733.2.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jeżowe - na wniosek Gminy Jeżowe zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 3733/3 położonej w miejscowości Jeżowe,

na działkach nr ewid. 27/6, 27/7, 27/8, 36/5, 36/4, 39/5, 59, 125, 126/1, 126/2, 135, 136, 137, 141, 142, 144, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 178, 179, 187/1, 417, 418, 554, 562/1, 578/1, 604, 614/2, 614/3, 628, 629, 919, 920, 922, 923, 924, 925 położonych w miejscowości Krzywdy, gm. Jeżowe.

na działkach nr ewid. 4743/1, 4747, 4751/4, 4751/3, 4779/4, 4782, 4808/1, 4811, 4812, 4820, 4822, 4840/6, 4884, 4887/1, 4887/2, 4888, 4889 położonych w miejscowości Zaborczyny, gm.Jeżowe, na działkach nr ewid. 189/2, 198, 315/1, 315/3, 316/2, 347, 354, 355, 364, 365/1, 365/2, 3334 położonych w miejscowości Łętownia, gm. Nowa Sarzyna.

Więcej…

 

Obwieszczenie - GK.6220.1.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn."Odbudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 1112/1, 1112/2, 7169, 7204 i 7205 w km 0+ 000,00 ÷ 2 + 000,0 w miejscowości Jata, gm. Jeżowe, powiat niżański województwo podkarpackie.

Więcej…

 

Obwieszczenie - WOOŚ.4200.11.2013.AH-55

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - wezwanie Inwestora do uzupełnienia raportu  o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (dotyczy przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego - Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 0+000 do km 51+655 dla wariantu przebiegu trasy WS 9 ".

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty