Start Komunikaty

Komunikaty

Obwieszczenie - GK.6220.2.1.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr: GK.6220.2.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżowe, Krzywdy, Zaborczyny, gm. Jeżowe oraz w miejscowości Łętownia gm. Nowa Sarzyna.

Więcej…

 

Zawiadomienie GK.6220.9.2013

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżowe, w miejscowości Krzywdy, w miejscowości Zaborczyny, gm. Jeżowe oraz w miejscowości Łętownia gm. Nowa Sarzyna.

Więcej…

 

Obwieszczenie WOOŚ.4200.11.2013.AH-19

Dostęp do dokumentów dotyczących przedsięwzięcia pn."Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego", przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie możliwy w budynku Urzędu Gminy Jeżowe od dnia 3 lipca.

Poprawiony (środa, 03 lipca 2013 12:29)

Więcej…

 

Obwieszczenie WOOŚ.4200.11.2013.AH-4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek".

Więcej…

 

Obwieszczenie GK.6220.3.2013

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe, Krzywdy, Zaborczyny, gmina Jeżowe, powiat niżański oraz w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski".

Poprawiony (środa, 29 maja 2013 14:30)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty