Start Komunikaty

Komunikaty

Ogłoszenie o przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego

Ogłoszenie o przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego o przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę  mieszkaniową położonych we wsi Groble.

Więcej…

 

Obwieszczenie RIG.6220.1.2012

 
Obwieszczenie o wydaniu postanoweinia nadającego decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dla przedsięwzięcia polegajacego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu  złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi. Przedłuzenie koncesji "Kolbuszowa-Krzeszów Nr 63/98p".

Poprawiony (poniedziałek, 20 maja 2013 09:18)

Więcej…

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - GK.6733.6.2013

W dniu 30.04.2013 r. została wydana decyzja Nr. GK.6733.6.2013 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn,,budowa linii napowietrznej średniego napięcia Nisko-Kameralne odgałęzienie Cholewiana Góra oraz stacji transformatorowej Cholewiana Góra” na działkach nr ewid.

Więcej…

 

Obwieszczenie GK.6733.6.2013 - materiał dowodowy

W toku postępowania administracyjnego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji pn: ,, budowa linii napowietrznej średniego napięcia Nisko-Kameralne odgałęzienie Cholewiana Góra oraz stacji transformatorowej Cholewiana Góra” na działkach nr ewid.

Więcej…

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe Podgórze

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: położonej w Jeżowem, sołectwo Jeżowe Podgórze oznaczonej numerem ewidencyjnym: - 4147/4 o pow. 0,0389 ha.

Poprawiony (czwartek, 18 kwietnia 2013 19:41)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty