Start Komunikaty

Komunikaty

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.4200.11.2013.AH-213

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące drogi ekspresowej S-19.

Więcej…

 

Obwieszczenie - GK.6220.2.2014

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpienia do organów uzgadniających

Więcej…

 

Wyniki naboru na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem

  1. Informacja

Poprawiony (wtorek, 20 maja 2014 08:10)

 

Obwieszczenie IMG.III.6220.2.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Konserwacja  - rzeka Filipka w km 0+000 - 3 + 785".

Poprawiony (wtorek, 13 maja 2014 10:13)

Więcej…

 

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące drogi ekspresowej S-19.

Poprawiony (wtorek, 13 maja 2014 09:07)

 
Więcej artykułów…
Powiaty