Start Kultura

Kultura

Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury (GCK) - Gminne Centrum Kultury w Jeżowem powołano na mocy Uchwały Nr XXX/138/01 z dnia 30.05.2001 w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. W jego skład weszły: Gminny Ośrodek Kultury w Jeżowem, Biblioteka Publiczna w Jeżowem wraz z filiami: Filia w Cholewianej Górze, Fila w Groblach, Fila w Jacie, Filia w Nowym Narcie.


Poprawiony (środa, 30 listopada 2011 13:05)

Więcej…

 

Gminny Ośrodek Kultury

 Gminny Ośrodek Kultury w Jeżowem został powołany uchwałą Rady Gminy w Jeżowem 30. 12. 1991 r. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury była wynajęta cześć budynku należącego do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Jeżowem. Terenem działania objęto gminę Jeżowe. Zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury była w szczególności działalność w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Instytucja ta współpracowała z organizacjami i instytucjami kulturalnymi, oświatowymi oraz sportowymi.

Poprawiony (środa, 30 listopada 2011 13:05)

Więcej…

 
Powiaty