Gminny Ośrodek Kultury

 Gminny Ośrodek Kultury w Jeżowem został powołany uchwałą Rady Gminy w Jeżowem 30. 12. 1991 r. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury była wynajęta cześć budynku należącego do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Jeżowem. Terenem działania objęto gminę Jeżowe. Zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury była w szczególności działalność w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Instytucja ta współpracowała z organizacjami i instytucjami kulturalnymi, oświatowymi oraz sportowymi.
Działalnością edukacyjną objęto przede wszystkim dzieci i młodzież. Początkowo organizowano turnieje gry w warcaby, mecze szachowe, dyskoteki dla dzieci i młodzieży. W miarę rozwoju instytucji, realizowane były różne formy pracy artystycznej w kołach plastycznym i teatralnym oraz w młodzieżowych zespołach muzycznych „Land", „Supremus II", „Four & One", „The Dragon". Rozpoczął również działalność dziecięcy i młodzieżowy zespół taneczny „Sardian".

Zespoły działały pod kierunkiem zatrudnionych instruktorów. Dla dzieci i młodzieży systematycznie przygotowywano konkursy o zasięgu gminnym i regionalnym. Organizowano konkursy, plenery i wystawy malarskie, oraz konkursy recytatorskie pod hasłem „Śladem dziecięcego głosu" i „Ogólnopolski Konkurs Recytatorski", konkursy i przeglądy muzyczne np. „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki", „Konkurs Duetów i Zespołów Wokalnych"

Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem imprez kulturalnych, które miały charakter pa triotyczny, związane były z rocznicami upamiętniającymi ważne wydarzenia z historii Polsk np. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Wojska Polskiego, lub inne jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzier Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejkowe Spotkania Muzyczne, Mikołajki. Współ tworzył także oprawy kościelne - gminnych dożynek, oraz przygotowywał część artystyczna uroczystości „Jubileusze Małżeńskie", organizował największą i najpopularniejszą gminną im preze „Dni Jeżowego".

Bardzo ważną działalnością Gminnego Ośrodka Kultury było wydawanie lokalnej gazety „Gazeta Jeżowska", która zaczęła ukazywać się od września 1993 roku. W pracach nad je wydawaniem brali udział: Edward Piskor, Tadeusz Ligas, Edward Chaber, Tadeusz Kopacz Ryszard Mścisz, Zofia Łysiak, Stanisław Szot, ks. Marek Flis. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działała również kapela ludowa „Jeżowanie".

Działalność kulturalna organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury była prowadzona do 30 czerwca 2001 roku. Od l lipca tegoż roku rozpoczęło działalność Gminne Centrum Kultury w Jeżowem, które w swoich strukturach zawarło Gminny Ośrodek Kultury. Dyrektorami Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżowem byli: Edward Piskor (1. 01. 1992 r. - 31. 03. 1995 r.); Tade usz Ligas (1. 04. 1995 r. - 31. 01. 1996 r.); Edward Chaber (1. 02. 1996 r. - 30. 06. 2001 r.). Wkład w rozwój i upowszechnianie kultury na terenie Gminy Jeżowe w latach 1992-2001 wnieśli: Tadeusz Kopacz, Jan Janusz Nieckarz, Barbara Drelich, Bernarda Kolano - pracujący w charakterze instruktorów do spraw organizacji imprez artystycznych, Marta Kata - grafik, dekorator oraz Anna Sekulska i Jadwiga Łomnicka - instruktorzy tańca.
 
 

Poprawiony (środa, 30 listopada 2011 13:05)