Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury (GCK) - Gminne Centrum Kultury w Jeżowem powołano na mocy Uchwały Nr XXX/138/01 z dnia 30.05.2001 w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. W jego skład weszły: Gminny Ośrodek Kultury w Jeżowem, Biblioteka Publiczna w Jeżowem wraz z filiami: Filia w Cholewianej Górze, Fila w Groblach, Fila w Jacie, Filia w Nowym Narcie.


 

Siedzibą nowo utworzonej jednostki kulturalnej pozostał nadal wynajmowany od GS Jeżowe budynek, a terenem działalności Gmina Jeżowe.
Pierwszym dyrektorem GCK w drodze konkursu został wybrany Edward Chaber.
Działalność kulturalna GCK jest kontynuacją dotychczasowej działalności GOK i Biblioteki Publicznej. Realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie systematycznej pracy w ramach edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.
Edukacja ta obejmuje cztery główne działy: muzyka, teatr, plastyka i taniec.

Gminne Centrum Kultury proponuje różne formy pracy artystycznej:

  • koło plastyczne,
  • koło teatralne,
  • zespół muzyczny,
  • zespół taneczny.

Działalność koła plastycznego i zespołu tanecznego jest stała i systematyczna, natomiast działalność koła teatralnego i zespołu muzycznego ma charakter zadaniowy.
Dla dzieci i młodzieży GCK w Jeżowem rokrocznie przygotowuje:

  • konkursy plastyczne o zasięgu gminnym lub regionalnym,
  • konkursy recytatorskie w tym tak znane jak "Śladem dziecięcego głosu", czy "Ogólnopolski Konkurs Recytatorski"
  • konkursy muzyczne - gminne lub rejonowe. GCK w Jeżowem jest organizatorem eliminacji rejonowych konkursów wojewódzkich ("Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki" "Konkurs Duetów i Zespołów Wokalnych"),
  • warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, - zajęcia taneczne w ramach działającego w GCK Jeżowe zespołu tanecznego "Sardian".

Dla dzieci i młodzieży Gminne Centrum Kultury rokrocznie przygotowuje: konkursy plastyczne o zasięgu gminnym lub regionalnym, konkursy recytatorskie w tym tak znane jak „Siadem dziecięcego głosu" czy „Ogólnopolski Konkurs Recytatorski". Ponadto było organizatorem eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, konkursów muzycznych gminnych i rejonowych. Organizuje też eliminacje rejonowych konkursów wojewódzkich („Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki" „Konkurs Duetów i Zespołów Wokalnych") oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zajęcia taneczne w ramach działającego w Gminnym Centrum Kultury Jeżowe zespołu tanecznego „Sardian".

Sardian

Zespól ten brał udział w wielu konkursach i przeglądach zespołów tanecznych. Powstał 4 listopada 1997 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeżowem. W swojej działalności występował na wielu imprezach i przeglądach zespołów tanecznych, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Do najważniejszych należy wyróżnienie na festiwalu dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych „Figle Taneczne" Tarnobrzeg 1999 oraz IV miejsce na przeglądzie zespołów tanecznych „Lesko 2001" i wyróżnienie w miedzy wojewódzkim Konkursie Zespołów Tanecznych „Mikołajki 2003".
Zespół corocznie występuje na imprezie plenerowej „Wakacjonalia" w Jeżowem. Obecnie liczy 40 członków i podzielony jest na cztery grupy taneczne. Zespół specjalizuje się w tańcu nowoczesnym i współczesnym, często dla potrzeb imprez o charakterze patriotycznym wykonuje pol¬skie tańce narodowe. Instruktorem i choreografem tanecznym w latach 2004—2005 była Stanisława Żak. W maju 2004 roku zespół brał udział w tworzeniu teledysku dla zespołu AD ASTRA.


W 2005 roku zespół nawiązał współprace w ramach projektu „Słowanie w Europie - młodzieżowe impresje kulturalne" z bliźniaczym zespołem na Ukrainie „Werhowynka". W ramach tego projektu zespół wyjechał do Drohobycza na tygodniowe warsztaty taneczne, podobne warsztaty zostały zorganizowane także w Polsce w tygodniu poprzedzającym imprezę „Słowianie w Europie". W ramach tych warsztatów zostało opracowane widowisko słowno - muzyczno - taneczne wystawione podczas imprezy lipcowej w Polsce. Ten spektakl spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem publiczności oraz zyskał pochlebne opinie specjalistów i dziennikarzy.
„Sardian" od października 2005 do sierpnia 2006 prowadzony był przez  instruktora i choreografa - Agatę Pasek. Obecnie zespół prowadzony jest przez nową  instruktorkę Małgorzatę Sarzyńską.

 

Poprawiony (środa, 30 listopada 2011 13:05)