X Sesja Rady Gminy - 4 sierpnia 2011


Sesja odbyła się 4 sierpnia 2011 roku.
 
Podjęte uchwały:
 1. Uchwała nr 55 - w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzacych w skład zasobu Gminy Jeżowe 
   
 2. Uchwała nr 56 - w sprawie: ustalenia opłat za swiadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gmine Jeżowe
   
 3. Uchwała nr 57 - w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/209/09 Rady Gminy Jeżowe z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeżowe na lata 2009-2014
   
 4. Uchwała nr 58 - w sprawie: utworzenia Publicznego Przedszkola w Zalesiu
   
 5. Uchwała nr 59 - w sprawie: powołania Zespołu do wyboru ławników
   
 6. Uchwała nr 60 - w sprawie; uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe Zaborczyny  
 7. Uchwała nr 61 - w sprawie: zmiany uchwały nr XX/107/04 Rady Gminy Jeżowe z dnia 5 pazdziernika 2004 roku w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowe

Poprawiony (środa, 30 stycznia 2013 12:38)