XI Sesja Rady Gminy - 23 września 2011

Sesja odbyła się w dniu 23 września 2011 roku.

Podjęte uchwały:
 1. Uchwała nr 63 - w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy Jeżowe
   
 2. Uchwała nr 64 - w sprawie: diet dla Radnych Rady Gminy Jeżowe
   
 3. Uchwała nr 65 - w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomosci w trybie bezprzetargowym
   
 4. Uchwała nr 76 - w sprawie: określenia kwoty do której Wójt samodzielnie może zaciągać zobowiazania pieniężne
   

Poprawiony (środa, 30 stycznia 2013 12:39)